Bilfritt Cap de Formentor

Bilfritt Cap de Formentor (juni - september 2019)

Cap de Formentor som ligger på det nordligste punktet på Mallorca er en fantastisk sykkeldestinasjon med flott landskap, variert terreng og god asfalt. Det har derimot vært utfordringer med biltrafikk på smale veier og myndighetene har derfor bestemt at veien til Cap de Formentor skal stenges for biltrafikk i perioder.

Det ble gjennomført en prøveordning i 2018 med godt resultat og det er bestemt at ordningen også skal gjelde for 2019. Forbudet gjelder fra 15 juni til 15 september 2019. Forbudet gjelder fra stranden og ut til fyrhuset. Det blir satt opp busser på streknigen fra stranden til fyrhuset for turister som ønsker å besøke fyrhuset.